Katı, Sıvı ve Gaz Maddelerin Tanecikli Yapısı Nasıldır

Maddeler doğada üç ayrı türde bulunurlar. Katı, sıvı ve gaz maddenin halleridir. Kütlesi ve hacmi olan canlı ve cansız varlıkları kapsar. Evrende bulunan her şey maddelerden oluşmuştur. Maddeler çok küçük yapı taşlarından oluşmuşlardır. Maddeyi oluşturan özellikler çeşitlerini birbirine ayırır. Doğada birçok madde bulunur, bunlar sınıflara ayrılmışlardır. Katı maddelerin yapısı sıkı …

Devamını Oku

Galileo Güneşin Döndüğünü Nasıl İspatlamıştır

Galileo, dünyanın dönüşü hakkında görüşlerini bildirdikten sonra güneş hakkında araştırmalara başlamıştır. Teleskoptan yararlanarak astronomi alanındaki araştırmasını ilerletmiştir. Güneş sistemini incelerken güneşe odaklanmıştır. Güneş dünyamızı aydınlatan ve merkezimizde bulunan yıldızdır. Aynı zamanda dünyamızdaki yaşamın kaynağıdır. Galileo güneşi teleskopla incelerken güneş lekelerini fark etmiştir. Güneşin üzerindeki lekelerin hareket halinde olduğunu fark ettiğinde …

Devamını Oku

İklim Konut Tiplerini Nasıl Etkiler

İklim geniş bölgeler üzerinde etkisi olan hava olayıdır. İklim yeryüzü şekillerine, konuma, toprak özelliklerine, bitki örtüsüne ve yerleşim alanlarına göre değişkenlik gösterir. Coğrafi bölgelere göre iklim çeşitleri de birbirine göre farklıdır. İnsanların yaşamlarını sürdürdüğü bölgelerde iklim yaşamları üzerinde etki yaratır. Sıcak ve soğuk iklimin olduğu yerlerde farklı konut tipleri görülür. …

Devamını Oku

Yavru Bakımı Olan Hayvanlar Hangileridir

Yavru bakımı hayvanları ikiye ayırır. Hayvanlar aleminde bazı canlılar yavru bakımını üstlenirken bazıları üstlenmez. Yavru bakımı olan canlılar genelde iç döllenme ve iç gelişme gösteren canlılardır. Anne ile yavru arasında bağ oluşturarak yavruların bakımını üstlenirler. Yavruların doğup gençliğe ulaşma süresi içerisinde birçok ihtiyacı anneler tarafından karşılanır. Anne karnındaki yavru ile …

Devamını Oku

Ülkemizde Dalga Enerjisi Nerelerde Kullanılır

Yenilenebilir ve doğadan elde edilen enerji kaynaklarından biri olan dalga enerjisi ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanmıştır. Yeni projeler faaliyete geçerek ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artış göstermiştir. Ülkemiz bulunduğu konum bakımından üç tarafı denizlerle çevrilidir. Dalga enerjisinden faydalanılması için uygun kıyıları vardır. Karadeniz kıyısında yıl boyunca dalga enerjisi yüksek …

Devamını Oku

Kuşlar Neden Sıcak Yerlere Göç Eder Kısaca

Mevsimsel değişiklikler canlıların yaşamlarını da etkilemektedir. Kuş türleri sıcak mevsimlerde yaşamaya adapte olmuş canlılar olduğundan mevsimlere göre göç ederler. Kış mevsiminde yaşaması zor olduğundan toplu halde güneyden kuzeye, kuzeyden güneye göç ederler. Göçmen kuşlar daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak ve besin kaynaklarını karşılamak için göç ederler. Sonbahar yaklaşırken havaların …

Devamını Oku

Bilgi Güvenliği Nedir Kısaca

Günümüzde internetin kullanımı hızla yaygınlaşmasıyla birçok insan işini, kişisel bilgilerini, görsel ve yazılı metinlerini internet üzerinde göndermekte ve almaktadır. Bilginin ifşa edilmemesi ve korunması için bilgi güvenliğine ihtiyaç vardır. İnternet ortamında dijital bilginin saklanması, taşınması ve paylaşılmasında üçüncü kişilerin bu bilgilere ulaşmaması için koruma altına alınması gerekir. Günümüzde birçok banka, …

Devamını Oku

Ortaçağda Hukuk Kuralları Nelerdir

Ortaçağ da insanlar daha çok toplumun ileri gelenlerin etkisinde yaşam sürdürürdü. Krallıkların hakimiyet kurduğu yönetimlerde ülkede kanunlar kral ve yakınındakiler tarafından çıkarılırdı. Kendi menfaatlerini ön planda tutan önde gelenler hukuk kurallarında yargılanmazlardı. Ülke yönetimlerinde belirli olan hukuk kuralları önde gelenleri korumaya yönelikti. Genellikle halkın yaptıkları yargılanırdı. Kral hiçbir şekilde hukuk …

Devamını Oku

Çevreyi Koruyan Kurumlar Nelerdir

Ülkemizde çevre temizliği ve korunmasını benimsemiş olan kurumlar vardır. Bu kurumlar çevre dostu olarak faaliyetlerini sürdürür. Çevre kirliliğine karşı mücadele veren kurumlar gönüllülük esası ile çalışmalarına devam ederler. Bu kurumlar herkese açıktır, üye olarak faaliyetlerine katılabilirsiniz. Türkiye Çevre Koruma Ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK) Kar amacı olmayan çevre kuruluşudur. Hava, kara …

Devamını Oku

Buhar Makinesini Kim İcat Etmiştir

Buhar makineleri buhar enerjisini kullanarak elde ettiği mekanik enerjiyi kullanarak çalışmasıdır. Buharla çalışan makineler 17. ve 18. Yüzyıllarda büyük hız kazanmıştır. İnsan gücünün yerini alan makineler daha az maliyetli ve hızlı çalışmaktaydı. Teknik ve mekanik gelişmeler buharlı makinelerin kullanım alanlarını genişletmiştir. Buhar makinelerinde kullanılan suyun kaynamasıyla ortaya çıkan buharın uyguladığı …

Devamını Oku