Katı, Sıvı ve Gaz Maddelerin Tanecikli Yapısı Nasıldır

Maddeler doğada üç ayrı türde bulunurlar. Katı, sıvı ve gaz maddenin halleridir. Kütlesi ve hacmi olan canlı ve cansız varlıkları kapsar. Evrende bulunan her şey maddelerden oluşmuştur. Maddeler çok küçük yapı taşlarından oluşmuşlardır. Maddeyi oluşturan özellikler çeşitlerini birbirine ayırır. Doğada birçok madde bulunur, bunlar sınıflara ayrılmışlardır.

Katı maddelerin yapısı sıkı ve düzenlidir. Doğada maddelerin en sıkı hali katı halleridir. Aralarında boşluk yok denecek kadar azlardır. Sıvı maddelerin tanecikli yapıları katılar gibi ve boşluklar vardır. Birbiriyle temas ederler, bulundukları kabın şeklini alırlar. Akışkan yapıları vardır sıkıştırılabilirler. Gaz maddelerin yapısı doğadaki diğer maddelere göre en fazla boşluk bulunandır. Katı ve sıvılara göre çok daha hızlı hareket edebilir. Belirli şekilleri yok bulundukları yerin şeklini alırlar. Çok hızlı hareket ettiklerinden bulunduğu ortamda hızlıca yayılırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir