Öğrenci Bilgileri

Sigara Hangi Organlara Zarar Verir

Sigara çağımızın en zararlı bağımlılık yapan maddelerinden biridir. Dünya genelinde sigara kullananların sayısı milyarlarca kişiyi bulmakta. Sigara içenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Zararlı olan sigaranın kullanımı yasaldır. Sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Vücudumuzda birçok organa zarar verir. Akciğere zararı Yaşamak için nefes alıp verirken sigaranın dumanını ciğerlerimize çekeriz. 20 …

Devamını Oku

Buhar Yoğuşurken Oluşan Isı Nereye Verilir

Buhar (gaz) madde ısı verdiğinde hal değiştirerek gaz halinden sıvıya dönüşür. Gaz halinden sıvıya dönüşmesine yoğuşma denir. Çay demlerken, yemek yaparken ortaya çıkan buhar ısı vererek sıvı hale dönüşür. Camlar kapalıysa buhar cama doğru gelerek ısı vermeye başlar, camda hafifçe nemlilik ortaya çıkar. Buharın ısı vermesi sonucunda ortaya sıvı çıkmıştır. …

Devamını Oku

Doğal ve Yapay Çevre Nedir? 5 Örnek

Canlı ve cansız varlıkların bulunduğu yere çevre denir. Çevre doğal ve yapay olarak ikiye ayrılır. İnsan müdahalesi sonucunda oluşan çevreye yapay çevre denir. Doğada kendi kendine oluşan çevreye ise doğal çevre denir. Doğal ve yapay çevreyi birbirinden ayırmak kolaydır. Balta girmemiş onlar doğaldır, ancak şehirler doğal değil insanların müdahalesi sonucunda …

Devamını Oku

Turizm Bacasız Fabrikadır Sözünü Kısaca Açıklayınız

Turizm ülkemizin önemli gelir kaynaklarından biridir. Fabrika ve sanayileşme olmadan ülkemize gelir sağlar. O yüzden bacasız fabrika denir. Fabrikalar gibi ülkemize yurtdışından döviz getirimi sağlamaktadır. Gelir elde ederken çevreye zararda vermez. Her yıl milyonlarca turist milyarlarca dolarlık döviz bırakmaktadır. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için öneme sahiptir. Fabrikaya benzetilerek üretim olmadan …

Devamını Oku

Kazanılan Askeri Zaferlerin Siyasi Zaferlere Etkileri Neler Olabilir

Askeri zaferler meydan da kan atılarak insanların birbirlerini yok edilerek elde edilen zaferdir. Herkes canları pahasına mücadele eder. Savaşların başarılı olması modern silahlanmaya, askeri disiplin ve stratejiye bağlıdır. Savaşlar zorunlu olarak insanlara mecbur bırakılmaktadır. İster istemez ülke bütünlüğünü tehdit edenlere karşı yapılan hareketlenmedir. Bugünün ve gelecek nesilleri tehdit eder. Barbar …

Devamını Oku

İslam Ekonomisi Deyince Ne Anlıyorsunuz

İslam dini günlük hayatımızın dışında ticaret alanında da bize emrettikleri vardır. İslam son ve tek din olmaktır. İslam dininin ekonomisinde faiz haram sayılmış, insanların helal kazanca yönlenmesi istenmiştir. Ticaret ile uğraşan birinin ticaret alanında herhangi hileye bulaşmadan ticaretini yapması istenir. Fırsatçılık yapmadan doğruluk ve dürüstlükten şaşmadan ticareti emreder. İslam dini …

Devamını Oku

İslam Ahlakı Deyince Ne Anlıyorsunuz

Ahlak sahibi insan güzel huyları ve özellikleri ile bilinir. Gösterdiği tutum ve davranışları ile başkalarına yol gösterir. Ahlak sahibi biri erdem sahibi olur. Toplum içinde ahlak sahibi insanlar kurallara uyar, olaylara hoşgörü ile yaklaşır, sorunları kökünden çözmeye çalışır. Tutum ve davranışları ile birbirlerine yardımcı olurlar. İslam ahlaki insanların öğrenmelerine ve …

Devamını Oku

Akıllı Olması İnsanı Allah İnancına Nasıl Ulaştırır

İnsan akıllı bir varlık olarak yaratılmıştır. Aklını kullanarak çevresinde olan her şeyi yorumlayabilme yeteneği vardır. Akıllı bir insan yaratıcısını merak eder, nereden geldiğini ve kim olduğunu öğrenmek ister. İslam dini insanların nereden geldiğine ve kim olduğuna dair bilgileri sunmuştur. Bilimin dahi cevabını aradığı sorular bundan yüzlerce yıl önce Kur’an-ı Kerim’de …

Devamını Oku

Doktor Eş Anlamlısı Nedir

Eş anlamlı kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklı fakat anlamları aynı olan kelimelerdir. Doktor kelimesinin eş anlamlı kelimesi tabip ve hekim kelimeleridir. Eş anlamlı kelimelerin yazılışları farklı olmaktadır. Cümle içinde kullanımlarında aynı anlamları taşıyabilir. Cümle yapısını daha zenginleştirmek için eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Günümüzde tabip ve hekim yerine genellikle doktor kelimesi …

Devamını Oku

Gelişmemiş Ülkelerin İsimleri

Gelişmemiş ya da az gelişmiş birçok ülke vardır. Ekonomik, toplumsal, kültürel, yeraltı kaynakları, sanayileşme, sağlık, eğitim alanında geri kalmış ülkelerdir. Kendi kendine yetemeyen, kimisi sömürge altında olan ülkelerdir. Kendi egemenliklerini ilan etmişler ancak zaman içerisinde yetersizlikten dolayı ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkelerdir. İç savaşın olduğu, toplumsal huzurun olmadığı ve halkın isyan …

Devamını Oku