Kazanılan Askeri Zaferlerin Siyasi Zaferlere Etkileri Neler Olabilir

Askeri zaferler meydan da kan atılarak insanların birbirlerini yok edilerek elde edilen zaferdir. Herkes canları pahasına mücadele eder. Savaşların başarılı olması modern silahlanmaya, askeri disiplin ve stratejiye bağlıdır. Savaşlar zorunlu olarak insanlara mecbur bırakılmaktadır. İster istemez ülke bütünlüğünü tehdit edenlere karşı yapılan hareketlenmedir. Bugünün ve gelecek nesilleri tehdit eder. Barbar toplumların dizginlenmesi için savaşta gerekli olur.

Askeri zaferler beraberinde siyasi zaferleri de getirir. Savaş meydanlarında yenilgiye uğrayan ülkeler her şartı kabul etmek zorunda kalır. Galip gelen ise şartlarını sunarak siyasi alanda da zaferler kazanır. Siyasi antlaşmalar yapılarak istediklerine ulaşırlar. Devletlerin arzu ve istekleri doğrultusunda siyasi isteklere aracılık eder. Askeri gücünü kaybeden devletler diğer devletlerin kontrolü altına girer. Ve sömürgecilik faaliyetleri de başlar. Bir ülke kendini korumayacak kadar gücünü kaybederse diğer ülkeler tarafından uzun yıllar boyunca sömürülür. Tarihi boyunca yaşayabileceği en büyük sorunu yaşar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir