İnsan ve İletişim İle İlgili Kompozisyon

İnsanlar sosyal canlılar olduklarından dolayı iletişime ihtiyaç duyarlar. Birbirlerinden haberdar olur, iletişime geçerek yaşamlarını sürdürürler. Çevresinde sürekli insanlar vardır, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iletişim halimde yaşamlarına uzun soluklu olarak devam ederler.

Duygu ve düşüncelerin aktarılmasında iletişim etkindir. İletişim halindeyken mutlaka duygularımızı ve düşüncelerimizi karşı tarafa aktarmaya istek içinde oluruz. İnsanlar birbirlerinin düşüncelerini anlamaları için iletişim kurarak anlayabilirler. Dilin doğru kullanılması iletişimi kuvvetlendirerek duygu ve düşüncelerin gelişmesini sağlar. Her canlı birbirleriyle iletişim duyar ama insanların gelişmiş yüksek akıllı olmaları konuşarak ve beden diliyle iletişim kurmasının temelini oluşturur. Doğru iletişim kurmak olumlu sonuç getirir. Konuşmanın yanı sıra beden dili ile iletişimimizi destekleyebiliriz. İfade edeceğimiz her türlü duygu iletişimin öğelerini bir araya getirecektir. Sözler çok şey ifade ederek sonuç alınabilmesi için kullanılabilir.

İletişim sorunların çözülerek insanların toplum halinde birlik beraberlik olacak şekilde yaşamalarını sağlarlar. İletişim süreci insanların birbirlerine karşı yaptığı jest, mimikler doğrultusunda şekillenir. İnsanlar duygularını aktarırken iletişim halinde olarak yanıt verirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.