Milli Kültürün Gelişmesi İçin Neler Yapılabilir

Milli kültür, toplumun ortak dil, din, yemek, giyim, örf ve adetlerinden oluşur. Bizi biz yapan en büyük değerlerimizdendir. Sahip olduğumuz milli kültür değerlerimizi oluşturur.

Toplumun birlik olarak ayakta kalabilmesi için kültürel değerlerini bilmeleri gerekiyor. Milli kültür ulusları oluşturan en önemli değerlerindendir. Milli kültürümüzün yaşatılması o milletin varlığının göstergesidir. Bugün azınlık olan milletler kendilerinin nereden geldiklerini unutmamaları için kültürel değerlerini yaşatmaya çalışırlar. Dilimiz kültürümüzün devamlılığı için önemlidir. Gelecek nesillere aktarılarak nesilden nesle devamı için kullanılır. Her nesil milli kültürün değerlerini koruyarak geleceğe taşır. Topum kendi kültürel değerlerine kendileri sahip çıkarak, kendi ülkesinin dilini ve örf adetlerini korumalıdır.

Atatürk milli kültürümüzün gelişmesi için çalışmalar yapmıştır?

Arap alfabesi yerine Türk alfabesi getirildi.
Türk dil ve tarih kurumu açılmıştır.
Kültürel değerler için halkevleri açıldı.
Modern eğitim sistemi milli kültüre göre düzenlenmiştir.
Örf ve adetlerimiz hayatımızın parçası olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir