Yardımcı Fikir Nedir Kısaca

Türk edebiyatında şiir, hikaye, roman, masal gibi eserleri anlatmak için ana fikir kullanılır. Her yazılı metinde anlatılmak istenilenler ana fikir çevresinde şekillenir. Bir eseri kaleme alırken öncelikle ana fikir etrafında anlatımlar yapılır, yardımcı fikirde ana fikri destekler türdedir.

Yardımcı fikir, asıl ana fikri destekler. Yardımcı fikirler doğrudan ana fikri destekleyecek fikirlerdir. Karşı olmak ancak yardımcı olur ve anlatımı kolaylaştıran duygu ve düşüncelere denir. Yardımcı fikirlerin olduğu yazılarda anlatım çok daha anlaşılır olur.

Yardımcı fikirler tek başına öneme sahip değillerdir. Eserlerde ana fikirlere destek verirler. Her yardımcı fikir birbirini destekler biçimdedir. Yardımcı fikirler ana fikir ile karıştırılmaması için mantıklı anlatıma ihtiyaç duyar. Ana fikrin yerine geçerse çok terslerdir. Her paragrafta bir yardımcı fikir aranır. Ana fikir ise yazının tamamında anlatılmak istenilendir. Ana fikri yazının içinde bulamazsınız ancak yazının bütünün de görebilirsiniz. Yardımcı fikirler ana fikri ortaya çıkartarak anlatımı zenginleştirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.