Vatandaşlık Hak ve Görevleri İle İlgili Kompozisyon

Her birey belli bir toplumun parçası olarak yaşamını sürdürür. O toplum içinde doğar, birey olarak katılır, katkılarda bulunarak parçası olur. Toplumlar bireylerin bir araya gelmesi sonucunda oluşur. Ortak çıkarlar doğrultusunda insanlar yaşamlarını devam ettirir.

Her vatandaşın ülkesine ve milletine karşı sorumluluğu vardır. Yaşadığı ülkenin kanun ve yasalarına uyum göstermesi gerekir. Sahip oldukları hakları kanunlar çerçevesinde ve kendisine verilen haklarla kullanmalı. Vatandaş olarak yaşadığı ülkeye her anlamda katkıda bulunmalı. Çalışması, toplumsal kurallara uyum göstermesi, yaşaması ile gösterebilir. Her vatandaş kazançları ile vergi ödemekle mükelleftir. Yapılacak her türlü katkı sayesinde devlet vatandaşa alt yapı hizmetleri, güvenlik, sağlık gibi hizmetler sunar. Halkın özgür iradesince alınan kararlar doğrultusunda yönetilmektedir.

Vatandaşın görev ve sorumlulukları devleti ayakta tutar. Ülke yönetimi vatandaşlara sunulan seçme ve seçilme hakkı doğrultusunda belirlenmektedir. Yerine getirilmediği takdirde devlet gücünü koruyamaz ve içişlerde kargaşalara sebep olur. Aynı zamanda bu haklar kanunen ve yasalarla koruma altına alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.