Türk İslam Mimarisi Denilince Hangi Tür Eserler Aklınıza Geliyor

Türklerin İslamiyeti kabul etmesi ile çeşitli mimari yapılarda kullandıkları figürler ve sembollerde değişiklikler yapılmıştır. İlk eserler Karahanlılar döneminde yapılarak günümüze kadar ulaştırılmıştır. Türk mimarisi hızla gelişerek Selçuklular döneminden günümüze mescit, cami, türbe, külliye, hamam, han, saray ve köşkler taşınmıştır.

Ayşe Bibi türbesi Karahanlılar döneminde yapılmış mimari eserdir. İlk kervansarayda Karahanlılar döneminde yapılmıştır.

Gazneliler döneminde yapılan mimari eserler; Leşkeri Bazar Sarayı ve Leşkeri Bazar Camisidir.

Selçuklular döneminden kalan eserler; Konya Sultan Hanı Aksaray, Yağıbasan Medresesi, Hekimhan, İnce Minerali Medrese, Konya Karatay Medresesi ve bir çok cami ve saray.

Beylikler döneminde de çeşitli Türk İslam mimarisini anımsatan eserler ortaya çıkmaktadır Divriği Ulu Cami, Erzurum Ulu Cami, Mardin Ulu Cami, Hatuniye Medresesi gibi yapıları hatırlarız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir