Kopuz Günümüzdeki Hangi Müzik Aletine Benzemektedir

Kopuz şekli ve yapısı bakımından günümüzde kullanılan modern çalgılardan sazı anımsatır. Telli çalgılar sınıfına dahil olduğu gibi alt kısmı büyük ve yuvarlak, üst kısmı uzun ve ince. Telleri titreşmesi soncunda ortaya çıkan tonlar ile çalınmaktadır.

Türk musikisinin çalgılarından birisidir kopuz. Orta Asya’da yaşayan Türklerin kullandıkları en eski çalgılardan olur. Çeşitli yaylı çalgılar arasında yer alarak en yaygınıdır. Dede Korkut hikayelerinde sıkça Kopuz parçasından bahsedilir. Anadolu’da Türkler sazdan önce kopuz kullanarak söylemek istediklerini dile getirirdi. Özellikle Uygur Türklerinin sıkça kullandığı eserlerdendir.

Kopuz Türk ve Altay halk kültürüne ait çalgılardan olmaktadır. Tarihte Türk kültüründe önemli yere sahip olmuştur. Bağlamalar ve Kopuzlar Türklerin yaşamında önemli yere sahip olmaktadır. Kutsal çalgılardan sayılıp obalarda ve askerlerde yiğitlerin müzik aleti olarak bilinir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir