Tımar Sisteminin Bozulmasının Nedenleri ve Sonuçları

Osmanlı Devletinde tımar sistemi, asker yetiştirilmesi ve ordunun güçlenmesi için toprakların işletmeleri için başkalarına verilmesidir. Tımar sistemi devletin kontrolünde gerçekleşmektedir. Osmanlı da asker yetiştiriciliğinin yapılması için tımar sistemine geçiş yapılmıştır. Toprak sahipleri kendilerine verilen arazi kadar asker yetiştirirdi. Vergi vermek yerine savaş zamanında yetiştirdiği askerleri orduya göndermekteydi.

Tımar sisteminin bozulmasının nedenleri

Tımar sisteminin adaletsiz olması.
Üretim faaliyetleri celali isyanlarından etkilenmesi.
Vergilerin arttırılması ve üretim yapan köylülerin toprakları bırakması.
Fetihlerin hızının düşmesi ve toprak sahiplerinin azalması.
Nüfusun artması ve halkın ihtiyaçlarını karşılamayacak hale gelmesi.

Tımar sisteminin bozulmasının sonuçları

Eyaletlerde asker sayısı son derecede azalmıştır ve isyanlar artmıştır.
Yeniçeri askerleri artmaya başlamış ve yeniçeriler güçlenmiştir.
Orduda paralı asker sayısı artmıştır.
Tımar sisteminden dolayı alınan vergiler azalmıştır.
Kırsal alanlardan kentsel alanlara göç edilmiştir.
İşsizlik gibi toplumsal sorunlar görülmüştür.
Kentlerde güvenliğin azalması sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.