Biruni Hangi Alanlarda Çalışma Yapmıştır

Biruni, 4 Eylül 973 yılında Özbekistan’ın Harezm bölgesinde dünyaya gelmiştir. Hayatını bilim ve ilime adayan önemli Türk bilim insanlarındadır. Bilim alanındaki çalışmaları kendisinden sonra gelen bilim insanlarına ilham kaynağı olmuştur. Bir çok eserini kaleme almıştır.

Biruni çalışmalarını matematik, astronomi, fizik, kimya, biyoloji, psikoloji, sosyoloji, matematik, coğrafya, tarih alanlarında yapmıştır. Astronomi alanındaki çalışmaları yapıldı. Tıp’ta teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirdi. İlk sezaryenle doğum yaptırmayı başarmıştır. Matematik alanında trigonometrik çalışmaları geliştirmiştir.

En meşhur eseri, El Asaril Bakiye anil Kurunii Haliye’edir. Felsefe alanında çalışmalar filozofları ve şairlere ilham kaynağı olmuştur. Yaşamı 1048 yılında 75 yaşındayken Afganistan’da vefat etti. Biruni’nin hayat felsefesi halen günümüzde yerini korumaktadır.

Biruni çalışmalarının eserleri

El-Âsâr’il-Bâkiye an’il-Kurûni’i-Hâli-ye
El-Kanûn’ül-Mes’ûdî
Kitâb’üt-Tahkîk Mâ li’l-Hind
Tahdîd’ü Nihâyeti’l-Emâkin li Tas-hîh-i Mesâfet’il-Mesâkin
Kitâbü’l-Cemâhir fî Mâ’rifet-i Cevâ-hir
Kitâbü’t-Tefhîm fî Evâili Sıbaâti’t-Tencîm
Kitâbü’s-Saydele fî Tıp

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.