Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Nedir Örnekler

Tarihi olay ve olgu tarihte gerçekleşen olayların anlatımı konusunda bilgilendirir.

Tarihi olay: Tarihte gerçekleşen olayların tek tek meydana gelen o zamanda gerçekleşen süreci kapsar. Devamlılık olmayan belli bir süre içerisinde gerçekleşir.
Örnekler
İstanbul’un fethi
Çanakkale Savaşı
Cumhuriyetin Kurulması
İnkılaplar

Tarihi olgu: Aynı türdeki olayın süreklilik gösterme durumudur. Tarihi olgu süreklilik gösterir, belli bir yer ve zamana ihtiyaç yoktur devam eder. Örneklerde olduğu gibi sürekliliğinin devamlı olmasıdır.
Örnekler
İstanbul’un Türk şehri haline gelmesi.
Bilgi birikiminin artması.
Balkanların Türkleşmesi.
Almanya’nın Türkleşmesi.
Türkiye’nin çağdaş devlet olması.
Demokrasinin gelişmesi.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi tarihi olguya örnektir.
A) İstanbul’un fethi.
B) Trabzon’un kurtuluşu.
C) Demokrasinin gelişmesi.
D) Atatürk’ün ölümü.

Yukarıda verilenden doğru olanı C şıkkıdır. Çünkü tarihi olgu süreklilik arz etmekte. Demokrasi devamlı gelişme göstermesi tarihi olguya örnek verilebilir. Diğerlerine baktığımız zaman belli bir zaman dilimini ifade etmekte. Başlangıç ve bitiş noktası olduğundan dolayı olay olarak görülürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir