Sosyal Haklar ve Ödevler Nelerdir

Devletin vatandaşlarına tanıdığı sosyal hakları ve ödevleri vardır. Yaşam kalitesinin yükselmesi için haklardan yararlanılarak kararlar alınır. Sosyal devlet özelliği taşıyan ülkelerde vatandaşlarına sunulan haklardan olmaktadır. Toplumda yaşayan bireylerin devlet tarafından verilen haklarıdır bunlar;

Ailenin korunması: Toplumun yapı taşlarından birisi olup eşler arası eşitlik.
Eğitim ve öğrenim hakkı: Türk vatandaşının eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılmaması.
Çalışa ve sözleşme: Türk vatandaşının çalışma ve para kazanma hakkıdır.
Çalışma şartları ve dinlenme hakkı: İş gücünde zorla devamlı çalıştırılmayacağı gibi kendilerine dinlenme hakkı verir.
Sendika kurma hakkı: Çalışan ve işverenlerin çalışma şartlarının düzeltilmesi, haklarının alınabilmesi için sendika kurulma hakkı.
Toplu iş sözleşmesi hakkı: İşçiler ve işverenler arasında ekonomik olarak çalışma şartlarının düzeltilmesi için yapılan toplu sözleşmedir.
Grev ve lovakt hakkı: Toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlıkların çözüme ulaşması için verilen iş bırakma hakkıdır.
Ücretin adaletli dağıtılması: Ücret her vatandaşın emeğinin karşılığıdır.
Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması: Sağlıklı ve refah dengeli ortamda yaşama hakları.
Sosyal güvenlik hakkı: Türk vatandaşının sosyal güvenlik hakları.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir