Selanik Şehrinin Mustafa Kemal Üzerindeki Etkileri

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğu Selanik’te geçmiştir. Siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda şehirleşmenin etkisinde kalarak yaşamını geçirdi. Osmanlı devletinin himayesinde olan bölgedir. Selanik şehri Balkanlarda olan topraklardandır. Osmanlı Devletine karşı ayaklanmaların olan şehir olması Mustafa Kemal üzerinde de olumsuz etkiler yaratmıştır.

1907 yılında askeri görev için Selanik’e gönderilir. İttihat ve Terakki cemiyetlerin faaliyetlerine katılmıştır. Yapılan faaliyetler 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilan edilmesine neden olmuştur. Ordu ve siyasetin birbirlerine karışmaması gerektiğini düşünerek harekete geçmiştir.

Selanik şehrinin yenilikçi şehir olması için farklı yaşamları öğrenerek çalışmalarda bulunmuştur. Değişik kültürlerin tanınması için çaba göstermiştir. Tarihi ve kültürel değerlerinin kendisine özgü olmasıyla birlikte bölgenin kalkınması için çaba sarf etmiştir. Çocukluğunun gelen şehirde olmak oranın gelişerek kalkınması gerektiğini görmüştür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir