Osmanlı Devletinde Halk Kaça Ayrılır

Osmanlı devleti sınırları içerisinde yaşayan halk olmaktadır. Askeri sınıf ve Reaya olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Askeri sınıf yöneten, Reayalar yönetilenler sınıfını temsil etmektedir.

Askeri Sınıf
Askeri sınıf, devlet memurları olduğundan dolayı vergiden muaf tutulmuşlardır. Kendi içinde üç gruba ayrılmaktadır.

Seyfiye: Kapıkulu ve tımar sisteminde görevlidirler. Hizmetleri karşılığında devletten toprak alırlardı. Kapıkulu askerleri, tımarlı sipahiler, azaplar, subaşılar, beylerbeyi, vezirler seyfiye sınıfına dahildirler.

İlmiye: İslami kurallara göre yönetilen sınıftır. Noter, yargıç, mahalli çalışanları, kadı, tıp uzmanları gibi kişilerden yetiştirilmişlerdir.

Kalemiye: Devletin üst kademelerinde çalışan memurlardır. Bunlar bürokratlar kalemiye sınıfındadırlar.

Reaya Sınıfı
Askeri sınıf tarafından yönetilenler “Reaya” adı verilmektedir.

Devlete vergi ödeyen sınıftır. Yönetimde söz hakkına sahip olmayan sınıf hayvancılık, ticaret, sanayi, tarımcılık gibi çeşitli alanlarda uğraş gösterirler. Reaya sınıfı yerleşimde köylü ve şehirliler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Şehirliler: Osmanlı Devletinde önemli yere sahip olarak 8 ile 10 bin arası kişiden oluşurlar. Askeriler, tacirler, esnaf ve diğer zanaatlar olmak üzere gruplar oluştururlar.

Köylüler: Halkın küçük sınıfını oluşturan kesimdir. Devlet topraklarını ekip biçmek karşılığında vergi öderlerdi. Topraklarını devredemez alışveriş yapabilirlerdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.