Sakarya Savaşının Önemi Nedir

Sakarya Meydan Muharebesi ordunun verdiği son savaş ve halktan desteği alınarak yapılmıştır. Bu yardımların toplanması için Tekalif-i Milliye adı altında emirler yayınlanarak halktan orduya destek beklenmiştir. Bunlar giyecek, yiyecek, ulaşım ve silah açısından her türlü destektir. Sahip olunan mal ve mülkün bir kısmı ordu tarafından toplanmıştır.

Ankara’ya ulaşarak işgal etmek isteyen Yunanlılar saldırılara geçmiştir. Sakarya çevresinde başlayan savaş 22 gün 22 gece aralıksı sürmüştür. Mustafa Kemal tarihi bir karar almak zorunda kalmıştır. Bu karar “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh tüm vatandır” sözüyle savunmanın vatanın her karışında devam edeceğini ifade etmiştir. Yerlerine yeni birlikler gelene kadar düşmana karşı koyma emri verilmiştir. Kahraman Türk ordusu sayesinde Yunanlılar bozguna uğratılmıştır. Atatürk’ün uyguladığı stratejik taktik sayesinde başarı elde etmişlerdir.

Yunan ordusunun son taarruzu olmuştur.
Türklerin II. Viyana Kuşatmasından sonra geri çekilişi son bulmuştur.
İtilaf devletleri tarafından sunulan barış teklifi reddedilmiştir.
İtilaf devletleri arasında ayrılıklar yaşanmıştır.
TBMM ile Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında Kars Antlaşması imzalanmıştır.
Fransa ile TBMM arasında Ankara Antlaşması imzalanmış.
TBMM tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya “gazi” ünvanı ve “mareşal” rütbesi verilmiştir.
İngiltere ile esir değişimi antlaşması yapılmış ve Malta’da sürgünde bulunan Türk esirler kurtarılmıştır.
Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalanmıştır.
Sakarya Savaşı Türk ordusunun son savunma savaşıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir