Namazın Hazırlık Şartları Nelerdir

Namaz, tüm Müslümanlar işin şart koşulmuş ve aksatılmadan yerine getirilmesi gereken, çok önemli bir görevdir. Bu önemli görevi yerine getirmek için, belirli kurallara uymak ve hazırlık yapmak gereklidir. Namaz dışındaki farzlar olarak da adlandırılan bu hazırlıklar, eksiksiz ve gerekli şekillerde yerine getirildikten sonra namaza geçilmelidir.

Rükun Nedir?
Namazın farzları dene kavramın içeriğini oluşturan her bir hazırlığa, rükun denir. Namaz kılmaya hazırlanırken, bu kuralara yani rükunlara uymak gereklidir. Abdest almak, bu kuralların ilk ve en önemlisidir, bir diğer ismi; hadesten taharettir. Namaza duracak kişinin, iç-dış tüm kıyafetlerinin mutlaka temiz olması, namaz kılınacak yerin de pisliklerden arındırılmış olmasıdır ve diğer ismi; necasetten taharettir. Üçüncü kural; kitapta belirtilen şekilde, kadın ve erkeğin örtülmesi gereken yerlerinin örtülmüş olması gereklidir, diğer ismi de; setr-i avret’tir. Bir diğer asla değiştirilemeyecek olan kural; namazın kıble yönüne doğru durularak kılınması gerekliliğidir ve istikbal-i kıble de denir. Beşinci farz; vakittir ve ezan ile ilan edilen zaman haricinde, o zamanının namazının kılınmaması gerekliliğini ifade eder. Son farz ise; niyettir, namaz kılacak kişinin, kurallara uygun şekilde niyet ettiğini söylemesidir. Kadın veya erkek, bu kuralları yerine getirdikten sonra namazını icra edebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir