Cumhuriyet ile Kazandığımız Hak ve Özgürlükler Nelerdir

Cumhuriyetin ilanı ile halka özgürlükleri adı altında çeşitli haklar tanınmıştır. Bunların başında yaşama hakkı gelerek herkes birey olarak görülüp ulusal egemenlik milletin olması olmuştur. Cumhuriyette kişiye yönelik hak ve özgürlükler tanınmıştır. Vatandaşların hayatının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik hakları oluşturur.

Yaşama hakkı: İnsanların en temel hakları olup, sınırlandırılamaz ve engel olunamaz haktır.

Dokunulmazlık hakkı: Kişinin beden ve ruh bütünlüğüne dokunulmazlığını ifade eden haktır.

Sağlık hakkı: Sağlıklı yaşama ve tedavi hizmeti alma hakkıdır.

Eğitim hakkı: Herkesin eşit şekilde eğitim alma hakkına sahiptir.

Dilekçe hakkı: Vatandaşların dilediğinde dilediği makama dilekçe verme hakkı.

Konut dokunulmazlığı: Herkesin konutu özeldir ve girilmez hakkı.

Seçme ve seçilme hakkı: Tüm vatandaşların seçme ve seçilme haklarıdır.

Özel hayatın gizliliği: Kişinin özel hayatı kendisine aittir. Müdahale edilemez, aranamaz ve telefonları dinlenemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.