Mevali Politikası Nedir

Dört halife döneminden sonra ortaya çıkan kölelik sistemine mevali politikası denir. Cahiliye döneminde ortaya çıkmıştır. Emevi Devleti yönetiminde ırkçılıkla beraber uygulanmıştır. Kendilerinden olmayan Müslümanlara uyguladıkları sistemdir. Arap olarak kendilerini diğer ırklardan üstün görmüşlerdir.

İslam dininde fetih anlayışı Emevi döneminde değişimlere uğramıştır. Emeviler tarafından fethedilen topraklarda esir düşen Müslüman fakat Arap olmayan halka mevali sayılmıştır. Köleliğin devam ettiği dönemlerde Arap Milliyetçiliği yayılarak kendilerinden olmayan milletlere ırkçı davranışlar sergilemişlerdir. Dört halife döneminden sonra halife olan Muaviye döneminde en sert dönemi yaşanmıştır.

İslam dünyası içinde fitneyi ortaya çıkarmıştır. 750’li yıllarda Emevi devletinde ortaya çıkan isyan ve karışıklıklardan sonra Abbasilerin halifeliğe gelmesiyle ortadan kaldırılan uygulamadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir