Kösedağ Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

Kösedağ savaşı, 1243 yılında Türkiye Selçukluları ve Moğollar arasında yapılan savaştır. Türkiye Selçuklularının yenilmesine ardından yıkılış sürecinin başlamasına neden olmuştur. Selçukluların başında Alaeddin Keykubad olduğundan Moğollar çekindiklerinden saldıramıyorlardı, ölümü ile birlikte yeren geçen oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev’de ayaklanmalar başladı. Ordu yıprandığından artık Moğollar için fırsat bilinerek savaş hazırlıkları yapılmıştır.

Kösedağ Savaşının Nedenleri
Tahta geçen II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Moğollara karşı izlediği yanlış politika.
Baba İshak isyanının başlaması Türkiye Selçuklularının ordusunun zayıflamış olması.
Moğolların Sivas ve Kayseri’ye düzenledikleri saldırılar.

Kösedağ Savaşının Sonuçları
II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in savaştan kaçması Türkiye Selçuklarının savaşta güç kaybetmesine neden olmuştur.
Türkiye Selçuklarının siyasi anlamda gücünü kaybetmesine neden olmuştur.
Türkiye Selçuklularda tahta kavgaları başlaması ve yıkım sürecine girmesine neden olmuştur.
Selçukluların ekonomisi zarar görmüş, Moğollar tarafından sömürge altına alınmıştır.
Moğollardan kaçan Türkmen beyleri Anadolu’da Türk beylikleri kurmuştur.
Çukurova Ermenileri ve Trabzon Rum Devleti Moğolların himayesine girmiştir.

Kösedağ savaşı Türkiye Selçuklularının yıkılış ve yok oluş dönemine girmelerine neden olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir