Doğal ve Beşeri Unsurlar Nelerdir

Doğal ve beşeri unsurlar doğayı ve tabiatı oluşturmaktadır. Doğada var olanlar doğal ve beşeri olarak ikiye ayrılırlar.

Doğal unsurlar: Doğada kendiliğinden var olan, insan eli değmeden var olmuş her şeydir.

Toprak: Canlıların ekip biçmeleri ve canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için gereklidir.
Bitkiler: İnsanlar ve canlıların yaşamı için gereklidir.
Dağ: Yer şekillerinin belirlenmesini sağlar.
Mağara: Hayvanların ve eski çağlarda insanların yuva olarak kullandıkları alanlardır.
Hayvanlar: Doğada yaşayan canlı türleridir.
Ova: Düz yerleşim alanları.
Kayaçlar: Yerkabuğunu oluşturan kayaçlardır.
Rüzgar: Sıcak ve soğuk hava basıncı sonucunda oluşur.
Deniz dalgaları: Ay ve rüzgarın etkisi sonucunda denizdeki hareketlilik.
Kar: Bulutlarda soğukluk derecesi artması ile ortaya çıkan soğuk kar tanecikleri.

Beşeri unsurlar: İnsan müdahalesi sonucunda oluşan doğal olmayan unsurlardır. Üretimi, dağıtımı, müdahalesi yapılan her şey beşeri unsurdur. Örneği yollar, barajlar, göletler, evler, arabalar beşeri unsurun parçasıdır. İnsan eli değen her şey beşeri unsura örnek verilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir