Kömür Nasıl Oluşur

Kömür yeraltında oluşan organik kayalardır. Yüzyıllar boyunca yeraltında çeşitli kimyasal etkilere maruz kalarak dönüşüme uğrar. Kömürün yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot elementleri bulunur. Kaya tabakasının altında yüzlerce yıl boyunca ısı, basınç ve mikrobiyolojik etkilere maruz kalır. Kömür toprağın altında geniş düz tabakalarda oluşur. Uygulanan etkiler organik kayaların kömürleşmesine yol açmaktadır. Milyonlarca yıl boyunca kömür yer altında ağaç ve bitki kalıntıları ile ortaya çıkar.

Kömür Nasıl Oluşur
Yüzlerce yıl boyunca bataklıklarda ölen bitkiler, canlı kalıntıları yeraltında kimyasal etkiye maruz kalır. Baskı, nem, sıcaklık ve bataklık suyunun pH değerinin yüksek olması zaman içinde değişime yol açmıştır. Kimyasal reaksiyonlar sonucunda katılaşarak kömürleşme haline geçiş yapmıştır. Kömürler çeşitlerine göre değişkenlik gösterir. Bazı kömürleri elimize aldığımızda kolaylıkla parçalandığına şahit olabiliriz.

Bitkiler bataklık alanlarda birikerek çökeltiyi başlatır. Jeolojik oluşumlar sonucunda ortaya kömür yatağı çıkar. Bazen milyonlarca yılı dahi bulabiliyor. En değerli kömür çeşidi olan taş kömürü milyonlarca yıl boyunca oluşumu tamamlamaktadır. Bataklıktaki organik kütle zaman içerisinde yaşadığı değişim ile kömür oluşumunu tetiklemiş olmaktadır. Uygun şartlar ve sıcaklık olması durumunda gerçekleşir. Diğer türlü kazdığımız her yerin altında kömür bulurduk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir