Katvan Savaşı Kimler Arasında Yapıldı Tarihi ve Önemi

Büyük Selçuklu Devleti 11. ve 12. yüzyılda en güçlü dönemini yaşamıştır. Bir çok savaşa girmiş toprak bütünlüğünü genişletmiştir. O dönem hükümdar olarak Ahmet Sencer bulunuyordu. Karahitaylar Devleti’nin Selçuklu Devleti’nin geleceği için tehlike oluşturabileceğini düşünerek savaş başlatmıştır.

Büyük Selçuklular ile Karahitaylar arasında savaş 1141 yılında Katvan Çölü’nde yapılır. Katvan savaşı adını Katvan çölünden almaktadır. Ahmet Sencer komutasındaki Selçuklu ordusu yenilgiye uğratılır. Karahitaylar’ın aldığı zafer ile birlikte güçlenmeleri kaçınılmaz olmuştur. Toprak bütünlüklerini genişletirken komşu devletlerden saygı kazanmıştır.

Savaşı kaybeden Selçuklu Devleti yıkılma dönemine girmiştir. Siyasi, askeri ve iktisadi açıdan zayıflamaya başlamıştır. Aldığı zaferlerin ardından yenilgi devleti sarsmıştır. Sahip oldukları coğrafya üzerinde farklı devletlere ayrılma yoluna gitmişlerdir. İran, Suriye, Türkiye Selçukluları gibi devletler ortaya çıkmıştır. Katvan yenilgisi sonucunda Selçuklular toprakları üzerindeki hakimiyeti kaybetmeye başlamıştır. Gurlular ve Harzemşahlar durumu fırsat bilerek Selçuklu topraklarını işgal etmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir