Katı Sıvı ve Gaz Maddelerin Ortak Özellikleri

Madde doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunur. Maddenin dördüncü hali plazma halidir ama dünyamızda yoktur. Üç maddenin sahip olduğu özelliklere ortak özellik denir. Bunlar katı, sıvı ve gaz maddelerin hacim ve kütlelerinin olmasıdır. Hepsinin ağırlıkları vardır. Ağırlıkları, kokuları, tatları, biçimleri ve erime ve kaynama noktaları bulmaktadır. Maddeler hal değiştirebilirler.

Maddelerin ortak özellikleri renk, koku ve tatlı gibi özelliklerinden oluşur. Maddeleri ayırt edici özelliklerinden olur. Örneğin tuz ve kömür ayırt edilmesi için maddenin rengine bakılarak anlaşılması mümkündür.

Maddeleri gruplandırmalı ve gruplandırma dahilinde rengi, kokusu, canlı ve cansız olmak üzere çeşitli özellikleri göz önünde bulundurulur. Ortak özellikleri maddelerin aynı zamanda birbirlerinden ayırt edici özellikleridir.

Maddelerin ortak özellikleri

Eylemsizlik
Hacim
Kütle
Tanecikli yapıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.