İstihkak Davası Nedir

İstihkak davası, taşınır ya da taşınmaz malı işgal eden kişiye karşı açılan istihkak davasıdır. Kökeni Roma dönemine kadar dayanmaktadır. Sahip olduğunuz toprağın bir başkası tarafından işgal edilerek kullanılması durumunda açılan davadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 701. ve 638. maddelerinde kazandırıcı zaman aşımına ilişkin hükümler bulunur. Taşınırlarda mülkiyetin işgal edildiği kanıtlanması gerekmektedir. Davacı kişinin malik olmasına karşın zilyetliği hiçbir zaman elde etmediği durumlarda istihkak davası açılabilir.

Davacı
İstihkak davalarında husumet ehliyeti, zilyetliği haksız olarak elinden alınması veya mirasçılarına aittir. Zilyetliği haksız olarak elinden alınma durumunda malik, malikler ya da mirasçılar dava açma hakkına sahiptir.

Davalı
İstihkak davalarında, malik olmayan zilyetlere ya da onların mirasçılarına yöneltilir. İstihkak davasında alacaklı veya borçluya dava yöneltilir.

İstihkak davalarında kararların temyizi kabildir. Sulh Hukuk Mahkemelerince verilen kararlar 8 gün ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde verilen kararlar ise 15 gün içinde temyiz edilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir