İslamiyet Öncesi Dinler Nelerdir

İslamiyet’ten önce birçok din insanlar tarafından kabul görmüştü. Arapların büyük bölümü putlara tapıyorlardı. Her kabile kendilerine putlar belirleyerek onlara ibadet eder ve tapar olmuşlardır. Kabe, Araplar için önemli olan bölgedir. Burada putlar sergilenir ve onlara ibadet edilirdi. Başka halkların kabe’ye gelerek putları görür tanır ve taparlardı.

Putperestlik dışında Mecusilik, Musevilik, Hristiyanlık gibi dinlerde yaygındı. Hz. İbrahim’in dini olan “Hanif” dinine inanlarda olmaktaydı.

Araplar zamanla yıldızlara ve göktekilere tapmaya başlamışlardır. Gökyüzündekilere tapmaları rivayetlere göre Hz. Süleyman döneminde olduğudur.

Yemen’de Şam dolaylarında horan vadisi ve yukarı ırmak bölgelerinde gökteki yıldızlara tapan insanlar bulunuyordu. Yıldızlara tapanlara Sabiler denilmiştir.

Uzak doğuda yaşayan insanların inancı budizm’dir. Yaptıkları putlara yapmaya devam ederler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.