Çevre ve Orman Bakanlığı Görevleri Nelerdir

Hükümetimizde bulunan bakanlıklardan birisi Çevre ve Orman Bakanlığıdır. Çevrenin korunması ve ormanların geliştirilmesi, bakımı gibi çeşitli alanlardan sorumludur. Bakanlığın görevleri şöyle:

– Çevrenin korunmasını, kirliliğin önüne geçilerek önlenmesini sağlamak.

– Ülkenin durumu göz önünde bulundurularak sahip olunan teknolojik imkanlarla yeni tesislere uygun alanlar seçmek.

– Çevre standartlarının düzenlenmesi için Türk Standartları Enstitüsü ile iletişim halinde olmak.

– Çevrenin ekolojik dengesinin bozulmaması için kontrollerde bulunmak. Havayı, suyu, toprağı kirletecek olan atık ve yakıtların çevreye yayılmasını önlemek.

– Doğada yaşayan hayvan türlerinin korunmasını sağlamak. Tükenmemesi için kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunmak.

– Doğal çevreyi olumsuz etkileyen faktörlerin çözümü için çalışmalar yapar.

– Ormanların korunması, imar ve ıslah bakımlarının yapılmasında çalışmalar sürdürmek.

– Ülke genelinde erozyonu önlemek, toprak yapısının bozulmaması için çalışmalarda bulunmak. Erozyon tehlikesinin minimum seviyeye indirmek.

– Ormanlık alanların korunmasını sağlamak, bakımlarını ve gelişmelerini takip etmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir