İslam Ahlakı Deyince Ne Anlıyorsunuz

Ahlak sahibi insan güzel huyları ve özellikleri ile bilinir. Gösterdiği tutum ve davranışları ile başkalarına yol gösterir. Ahlak sahibi biri erdem sahibi olur. Toplum içinde ahlak sahibi insanlar kurallara uyar, olaylara hoşgörü ile yaklaşır, sorunları kökünden çözmeye çalışır. Tutum ve davranışları ile birbirlerine yardımcı olurlar. İslam ahlaki insanların öğrenmelerine ve gelişmelerine yardımcıdır. Kendisine özgü bir ahlaka sahip insan birbirine destek sağlar.

İslam ahlakı insanların İslami kurallara göre hareket ederek birbirine hoşgörü ile yaklaşmasını anlatır. Kur’an-ı Kerim’de ve peygamber efendimizin yaptığı davranışlardan yola çıkılmalıdır. Allah’ın emrettiklerini yerine getirerek yasaklarından uzak durmalıyız. Allah yasakladıysa günah ve kötü olduğundan yasaklamıştır. İslam dini ahlaklı olmayı öğretir. Herkese karşı hoşgörülü güzel davranmayı emretmiştir. Ticaret ve günlük ilişkilerimizde kimsenin hakkına girmemeyi emreder. İslam dini her zaman güzelliklere değinerek yol göstermiştir.

İslam ahlakına sahip olan biri doğru, dürüst, saygılı, hoşgörülü, merhametli biridir. İslam ahlakına sahipsek eğer insanlar bizi sever saygı gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir