İklim İnsanları Nasıl Etkiler

İklimler dünya üzerindeki sıcaklık, nem, hava basıncı, yağış, rüzgar gibi olayların belirlenmesini sağlar. İklimlerin sahip olduğu değerler bölgesel olarak birbirlerinden farklıdır. İklimler uzun süreli etkilerden olduğundan tek bir ülke sınırları içinde iki farklı iklim hakim olabilir. Bölgesel olarak iklimlerin etkisi insanların yaşamlarını doğrudan etkilemektedir.

İklim insanların yaşamında ekonomik, yiyecek, giyecek, konuk gibi alanlarda etki yaratmaktadır. Örneğin iklimleri ele alacak olursak bölgesel olarak yeryüzü şekillerinin belirlenmesi, hayvan çeşitliliği, erozyon durumu, denizlerdeki tuzluluk, toprak verimliliği gibi çeşitli tarımsal faaliyetlerle kendisini gösterir. İnsanların yaşamlarında iklimler doğrudan etki yaratarak farklı bir yaşam sunmaktadır. Her iklim birbirlerinden farklı olması insanların yaşamsal anlamda etkilenmelerine neden olur. Kişiler iklimlerin etkisinde kalarak değişiklikler arayabilirler. Adaptasyon olamayan insanlar farklı iklimlerin etkisinde yaşamaları çok zor olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir