Temsil Heyeti Nedir Kurulma Nedenleri Nelerdir

Mondros Mütarekesi’nin ardından Anadolu topraklarında meclisin kurulmadan önce vatan topraklarında, ulusal bir meclisin kuruluşu yürütme organı görevini yürüten kurula verilmesine denir.

Temsil heyeti Erzurum kongresine katılan delegeler arasından seçilerek görevlendirilmiştir. Uygulama için 9 kişi seçildi, Sivas kongresinin yapılması ile tüm yurdu temsil edebilmesi için 16 kişiye çıkartılmıştır. Ülkenin tamamı temsil heyeti tarafından meclis kurulana kadar söz sahibi olacaktı.

TBMM kurulmadığından geçici hükümet olarak görev yapmıştır. Temsil heyetinin başkanlığını Mustafa Kemal Atatürk sağlamıştır. 27 Aralık 1919 faaliyetlerine Ankara’da devam edip, TBMM kurulumunu sağladıktan sonra görevlerine meclis çatısı altında devam etmiştir.

Temsilciler heyetinin faaliyetlerine Ankara’da devam etmesinin nedenleri;
Batı cephesine yakın olunması,
Kentte yaşayan insanların milli mücadele konusunda bilgi sahibi olmaları,
İstanbul’a yakın olunması,
İtilaf devletleri tarafından henüz işgal edilmemiş şehir olması,
Ulaşım ve haberleşmenin kolay şekilde sağlanıyor olması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.