İçe Dönük Günlük Nedir

Günlük, anlatılması ve kayda değer olan bilgilerin kişiye özel olan defterde günler halinde ayrılarak yazılmasıdır. Kişinin kendi yaşamından alıntılar yaparak yazabileceği bilgileri içerir. Günlük yazmak

Günlük iki türlü olmak üzere kendi içinde ayrılır. İçe dönük ve dışa dönük olarak incelenmektedir.

İçe dönük günlük (Özel Ruhbilimsel Günlük);

Yazar kendi kendine konuşarak olayları yorumlayarak ele alır. İçe dönük şekilde günlüğünü yazarken daha çok doğal ve toplumsal çevrenin şikayetine yoğunlaşır. Yazılarda ruhani olarak coşku bulunması azdır. Çeşitli olgu ve dünceler yazar bilincinin etkilenmesini neden olur. İçe dönüklük dış olayları yazmaktan ziyade kendi görüşlerini dahil ederek yazdığı günlüğü oluşturmaktadır.

İçe dönük günlük türünde eserin en iyi örneklerinden Stendhal’ın Günlüğü, Gizli Günce’nin eserleridir.

Türk edebiyatında kayda değer eserlere sahip olan Nurullah Ataç tarafından katkıda bulunulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.