Eğitimde Aile ve Çevrenin Önemi

Eğitim öncelikle ailede başlar. Aileden aldığı ilk eğitim ne kadar sağlam, doğru ve düzgün olursa ileriki yıllarına da bireyin olumlu etkileri olur.

Ailede başlayan eğitim daha sonra okul hayatının başlamasıyla gittikçe genişleyen bir çevrede farklı şekillerde eğitim almaya başlar. Çocuk arkadaşlarından gördüklerini, konuştuklarını, hareketlerini kapmaya başlar. Eğitim süreci uzun bir süreçtir. Eğitim çevrese faktörlerde görünenler ve yapılanlarla önemini arttırmaktadır. Çevresel olarak daha etkin hayat sürmesi eğitimin önemini de arttırmaktadır. Her iki noktanında eğitime katkıda bulunduğu gerçek olmasına rağmen okulda alınacak eğitim bütünleştirici olacaktır. Aile içinde anne ve babalar tarafından takip edilmesi gerekir.

Bu zaman zarfında aile bireyleri ve arkadaşları dışında da bazı kişileri kendisine rol model olarak alır. Bu kişilerinde birey üzerinde etkileri büyük olur. Bu kişiler ne kadar doğru kişilerse birey üzerindeki etkileri de o derece olumlu olur. Eğitim ailemizde başlar, yaşadığımız sürece çevremizde devam eder. Bu nedenledir ki eğitim hayatımızın her safhasında vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir