I. Dünya Savaşı’nda İmzalanan Gizli Antlaşmalar

1. Dünya savaşı sürerken Osmanlı devletinin arkasından bir çok gizli antlaşma yapılmıştır. Planlayanlar itilaf devletleri ve müttefikleriydi.

1915 Boğazlar Antlaşması: İngiltere ve Fransa savaştan sonra boğazların kontrolünü Rusya’ya bırakacaktı. Kendi tarafına çekebilmek için böyle bir antlaşma yapılmıştır.

1915 Londra Antlaşması: İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında yapılmıştır. İtalya tarafından işgal altında olan Rodos ve 12 Ada ile Bingazi ve Derne’nin hakları İtalya’ya geçecek.

1916 Sykes-Picot Antlaşması: İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı’nın sahip olduğu bölgeleri kendi aralarında paylaştığı antlaşmadır. Çukurova, Güneydoğu Anadolu, Musul ve Suriye bölgesi Fransız hakimiyetine, Irak İngilizlere bırakılacak, diğer bölgelerde ise İngiltere ve Fransa’nın çıkarlarına yönelik bir uydu Arap devleti kurulacaktı.

1916 Petrograd Antlaşması: İngiltere, Fransa ve Rusya arasına yapılan antlaşmadır. Rusya’nın sıcak denizlere inmesini sağlamak. Erzurum, Bitlis, Trabzon ile Muş, Siirt ve Türk-İran sınırları verilmiştir.

1916 Mac – Mahon Antlaşması: İngilizlerin Mısır’a tayin ettiği vali Mac-Mahon’un görevi Arapları Osmanlılara karşı kışkırtmaktır. Ayaklandırma sağlayarak Osmanlı’nın zayıflamasını hedeflemişlerdir. Arap Devleti kurulacağı vaatler arasındadır.

1917-Saint Jean de Maurienne Antlaşması: Rusların savaştan çekilmesiyle güç kaybeden itilaf devletleri, güneydoğuyu da İtalyanlara vaat etmiştir.

Rusya’da Bolşevik Devriminin ardından daha önce yapılan gizli antlaşmalar kamuoyuna sunulmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir