Atatürkçülük Nedir

Atatürk’ün getirdiği inkılaplar, fikir ve ideallere inanmak ve kabul etmekle başlar. Çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşarak tam bağımsız, halk egemenliği hakim, laik ve inkılaplarla birlikte devlete egemen olmaktır. Toplumsal, ekonomik ve kültürel olarak gerçekleştirilen reformların halkın daha iyi yaşama kavuşması içindir. Atatürk’ün bu düşünceleri kurumlarda uygulanarak hayata geçirilmelidir.

Atatürkçülük toplumsal sorunlara yön veren dinamik olguyu ortaya çıkarmıştır. Türk gencinin ruhuna ve düşüncelerine işlenmiştir. Belirlenen çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşabilmemiz için Atatürkçü düşünce biçimini benimsemeliyiz.

“Türkiye’nin kalkınması, batılı ülkelere uyum sağlayarak medeni, hür, akılcı hayat hedefine ulaşmak Kemalizm’dir. Milliyetçilik, medeniyetçilik, laiklik ilkeleri ülkenin özgür, eşit, adil bir düzene sahip olması için gereklidir. Fikir bulanıklığından uzaklaşarak karışıklıktan kurtulmaktadır. Emsali görülmemiş bir medeniyet, heyecan ve mükemmeliyetle meydana gelmiş kurtuluş ve yükseliş hareketidir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.