Hücre Organelleri ve Görevleri

Hücrenin organeli bulunduğu gibi içinde görevlerini yerine getiren bir çok organel bulunmaktadır. Sitoplazmada bulunan hücreler solunum, beslenme, boşaltım gibi önemli rolleri yerine getiren yapılara organel denir.

Hücrede bulunan organelleri ve görevlerini inceleyeceğiz;
Hücra zarı; Hücreyi saran ve şekil veren yapıdır. Hücreyi koruduğu gibi ihtiyacı olan madde girişimini sağlamakla görevlidir.

Hücre duvarı; Bitki hücresinde bulunur ve canlı değildir. Hücreyi korumakla görevlidir.

Mitokondri; Hücre içinde enerji üreten birimdir. Oksijen kullanarak bunu enerjiye dönüştürüp hücre içinde artış göstererek çoğalmasını sağlar.

Kloroplast; Bitkilerde bulunan organel fotosentez olayını gerçekleştirir. Kloroplastlar fotosentez sayesinde yeryüzünde yaşamsal faaliyetini yapar.

Koful; Hücre içindeki maddeleri depo ederek hayvan hücreleri ve bitki hücrelerine göre çok daha güçtür.

Lizozom; Büyük taneciler halinde olup yaşlanan organelleri enzimleri kullanarak parçalar. Hayvansal hücrelerde bulunur.

Ribozom; Protein sentezi yapmakla görevidir.

Sentrozom; Hücrenin bölünmesinde görevlidir. Hayvan hücresinde bulunur.

Endoplazmik Retikulum; Hücrenin içinde şerit halinde madde iletimini sağlar. Maddelerin muhafaza edilerek korunmasını sağlar.

Golgi aygıtı; Hücrede salgı üretimini sağladığı gibi muhafaza edilmesin sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir