Danişmentliler Hakkında Kısa Bilgi

Danişmentliler 1080-1178 yıları arasında Sivas merkezinde kurulan beyliktir. Çorum, Tokat, Niksar, Amasya, Malatya, Kayseri şerhlerinin etrafında bulunmuştur. Beyliğin kurucusu adını aldığı Danişment Gazidir.

1063 yılında Selçuklu Sultanının hizmetine giren komutandır. Gazi savaşlara katılarak gidişatını doğru şekilde belirleyerek savaşlar kazanmıştır. Sultan Alparslan için önemli bir kişiliğe bürünmüştür. 1080 yılında Bizans savaşı yapılarak Sivas’ı topraklarımıza katmıştır. Danişmentli Beyliğinin kurulumu topraklarımıza katılması ile hız kazanmıştır.

Malatya bağımsız şekilde hüküm sürerken değişiklikler beraberinde geldi. Antakya’nın ele geçirilmesi ile birlikte Antakya Prensliği kurmuş olan Haçlı hükümdarı Tarantolu Boemondo Malatya’nın yardımına koşar ama tutsak düşer. 1103 yılında Danişmentlilerine eline geçer. Dinar karşılığında serbest bırakılan prens ortamı ısındırmıştır. Maraş civarında savaşa giren Danişment Gazi 1104 yılında vefat ederek yer değiştirmiştir. Malatya beyliğin topraklarına katılmış ve yerine oğlu olan Melik Gazi beyliğin başına geçerek yönetimde bulunmuştur.

Yönetim Beylik
– 1080-1104 Danişmend Gazi
– 1104-1134 Melik Gazi
– 1134-1164 Yağıbasan
– 1164-1178 Zünnun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir