Fiziksel ve Kimyasal Ayrışma Nedir

Fen dersinde fiziksel ve kimyasal ayrıştırmayı öğrenebilirsiniz. Doğru şekilde maddelerin ayrıştırılması sağlanarak birbirlerinden ayrılması sağlanır.

Fiziksel Ayrışma
Donma, çözülme, güneşlenme, ısınma, soğuma, yangınla, çatlakların genişlemesi, ıslanma, kuruma parçaları sonucunda oluşur. Nem ve su buharının etkisi ile arasal, kurak veya yarı-kurak geçen yerlerde fiziksel parçalanma çokça görülür. Kayaların yapısındaki mineraller ayrışarak birbirlerinden farklılaşır.

Kayaçlarda gelen kimyasal ve fiziksel ayrışma sonucunda toprak meydana gelir.
Minerallerin ayrışıp saf maddelerin ortaya çıkmasını sağlar.
Farklı ayrışma hızı sonucunda değişik yeryüzü şekilleri oluşur örneğin peribacaları.

Kimyasal Ayrışma
Hidrasyon, hidroliz, oksidasyon, redüsiyon, çözüme, karbnasyon, biyolojik, alanda değişmeler görülür. Kimyasal ayrışma sayesinde minerallerin yapısında değişiklik görülür. Çözünme, kimyasal ayrışma sürecinde çözünme olayı görülür. Örneğin tuzlu sudan tuzun ayrıştırılması gibi olur. Su buhara döner ve dibinde tuz kalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir