Hinduizm Hakkında Kısa Bilgi

Dünyada inanların sayısı oldukça fazla olan dinlerden birisi Hinduizm’dir. Eski dinlerden birisi olması M.Ö. 1400-1500 yıllarına kadar kökeni dayanmaktadır. Çok tanrıcılık dinlerinden birisi olup inanışlar oldukça fazladır. Hindular tarafından farklı inanç, mezhepler doğrultusunda inanılır. Dünyanın en büyük üçüncü dini olup Hindistan ve Nepal bölgelerinde yaygın olmaktadır. Hindistan’da yaşayan insanların büyük kısmı bu dine inanmaktadır. Hint yarımadasının yarısı Hinduizm dinine mensup olmaktadır.

Tanrı sayısı binlerce olması herkesin bir çok tanrıya inandığını gösteriyor. Bir çok tanrı olup bunlar yaşamlarını kontrol ettiklerini düşünmektedir. Saygı gösterilmesi gereken çeşitli varlıkların olduğunu da düşünürler. Örneğin bölgelere göre mezheplerin inanışları farklıdır. Kaylasa, Himalaya Dağları, ganj Yamuna nehri bunlar kutsal yerleri sayılmaktadır. İnanışlara göre Yamuna’nın temizlenmesi için 850 litre sütü döktükleri bilinmektedir. İnanışların getirdiği gelenek ve görenekler birbirlerinden farklılıklar getirmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.