Tevhid-i Tedrisat Ve Teşvik-i Sanayi Kanunu Nedir

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliği doğrultusunda sanayi alanında çalışmaların gerçekleşmesi için Tevhid-i Tedrisat Ve Teşvik-i Sanayi kanunu çıkartıldı.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu: TBMM tarafından 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilerek, ülkedeki eğitim kurumlarının bütününün Milli Eğitim Bakanlığına bağlanarak görev yapmasıdır.

Eğitimin modernleşmesi için yapılan yenilikler millilik, laiklik, çağdaşlık ve eğitim kurumlarının birleşmesinin şart görüldü. Yapılan hazırlıklar ülkede eğitim düzenini gelişmesi için gerekliydi, ikilikler kalkarak teklilik ortaya çıkmıştır.

Kanunla birlikte halifeliğin kaldırılmasında rol oynayan Şeriye ve Evkaf Vekaleti”nin Kaldırılması ile ilgili yasak da çıkartıldı.

Sanayi teşvik kanunu, sanayicilere destek vererek onların üretime ve gelişme davet edilmesi hedeflenerek çıkartıldı. 28 Mayıs 1927 yılında çıkartılarak 15 yıl boyunca geçerli sayılmıştır. Özel yatırımcıların sermayesi olmamasından dolayı mali ve teknik bilgi yetersizliğinden dolayı önemli kayıplara neden oldu. Sanayiye teşvik çıkartılan kanun yeteri olmayınca devletçilik ilçesi çıkartılarak faaliyete sokulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.