Göktürk Devleti’nin Kültürel Özellikleri Nelerdir

Göktürklerin inancı Göktanrı (Tanrı ve Tengri) dininedir. Devlet kurma görevi tanrı tarafından kişilere verildiğine inanırlardı. Göktürkler tarafından gök rengi olan mavi kutsal sayılırdı. Anadolu’daki Türkmenler gökyüzünü görmek için yüksek tepelere çıkarlardı.

Göktürk kağanlarından Şipi Kağan, Suy Hanedanının ve Tang Hanedanı’nın ilk yıllarında Çin’in iç siyasetinde müdahale eder. 617 yılında Çin otoritesine karşı isyan ederlerdi. Tadu Bilge Kağan unvanı ile krut başlı tuğ’u armağan ettiği bilinmektedir.

Sanat ve Edebiyat

Orta Asya’da yapılan araştırmalar sonucunda Göktürklerin yazılı eserlerini bulmuştur. Para, taş ve ağaçların üzerine yazılan metinler günümüze kadar ulaşarak tarihi aydınlatmıştır.

İlk Türk abidelerine 6. yüzyılda rastlandı. Metinler, anıtlar ve yazıtlar bulundu. Türük Bengü Taşları adı altında üç büyük yazıt bulunmuştur. Taşların üzeri oyularak yazılar yazıldı. Bu yazıtlar; Göktürk Kağan’ı Bilge Kağan, Kül Tigin ve Vezir Bilge Tonyukuk adlarına yazılıp, dikilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.