Elementler Nerelerde Kullanılır

Elementler doğada saf halde bulunup bunların kullanım alanları oldukça geniştir. Her bir element farklı özelliklere sahip olmasından kullanım alanının da değişikliğine neden olur.

Hidrojen (H)
Sıvı yağların doyurulma işlemi, amonyak, hidroklorik asit gibi bileşiklerin ede edilmesinde kullanılıyor. Hidrojen balonlarının şişirilme ve petrol gibi yakıtların kullanıma hazır olmasında kullanılmaktadır. Roket gibi yakıtların ateş almasında etkilidir.

Helyum (He)
Zeplin ve balon gibi taşıma araçlarının üretiminde kullanılır. Nükleer enerji santrallerinde soğutucu olarak görev görmektedir. Erime ve kaynama noktası en düşüğüne sahiptir.

Lityum (Li)
Seramik cam ve pil üretiminde kullanılır. Yağlayıcı ve alaşım sertleştirici maddeler bulunur. Nükleer santrallerde ve roketlerde itici kuvvet olarak bilinir.

Berilyum (Be)
Isı emebilme özelliği sayesinde hava ve uzay taşıtlarının yapımında kullanılır. İletişim için uydularda, nükleer santral ve füze yapımında kullanılmaktadır.

Bor (B)
Amorf bor ayırt edici yeşil rengi için pirotekni alanında ateşleyici olarak roketlerde kullanılmaktadır. Nükleer santrallerde dahi kullanılmıştır. Regülatörlerin ve ısıya dayanıklı olan camlar yapılmıştır. Bor önemi ticari bileşik olduğundan dolayı geleceğin yatırımlarındandır.

Karbon (C)
Organik bileşiklerin yapılarında bulunur. Karbon sıvı yağların arıtılmasında, demir ve alaşımların işlenmesinde kullanılmaktadır. Çelik yapımında nükleer tepkimelere karşı kullanılır.

Kükürt (S)
Siyah barut, pil gibi maddelerin temel yapısında bulunur. Kükürt mantar öldürücü maddeler içerir. Fosfat gübrelerin bileşimi sonucunda kükürdün ticari açıdan kullanılmasıdır.

Kalsiyum (Ca)
Toryum uranyum ve zirkonyum gibi metallerin elde edilmesinde kullanılır. Sıvı yağların dehidrasyonun da kalsiyumdan yararlanılır. Canlılar için kemik ve kabuk gibi iskelet yapılarının oluşumunda gereklidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir