Cebire Neden İhtiyaç Duyulur

Cebir bilinmeyenlerini bulmak için kullanılan matematik dalıdır. Bilinmeyen değerlere işaret ve harflerle sembolize ederek denklemlerin bulunmasında çalışma yapar. Cebir’in gelişmesi insanların matematik alanında gelişmeler sağlamasına etki etmiştir. Cebir’in temelini İslam alimlerinden olan El Harezmi atmıştır.

Cebir’in ilk defa kullanımı M.Ö. 1700-1600’l yıllarda olmuştur. Papirüsler üzerinde yazılmış kayda değer bilgiler bulunmuştur. Bazı denklemler ortaya çıkarak bunların kullanıldığı bilinmektedir. Bunlar cebirsel semboller olarak kullanıldı. Cebir’den yararlanarak çeşitli denklemlerin çözümü aranmıştır. Çinliler ve Hintliler cebirsel çalışmalarını devam ettirerek denklemleri çözebilir olmuşlardır.

Cebirde bilinmeyen neden x denilir?
Bilinmeyenlerin ifade edilmesi için x kullanılmaktadır. İspanyolca “xay” olarak ifade edilip kısaltılmışı x olarak kullanılmaktadır.

Cebir’in kullanıldığı bilimler
Cebir oldukça geniş olmasından dolayı matematik, astronomi, bilgisayar programcılığı ve tıp alanında kullanılmaktadır.

Cebir yöntemi ile İslamiyet dini zamanların hesaplanmasında kullanılırdı. Takvimlerin yapılmasında oldukça etkili olmuştur. İslam matematikçileri bir çok hesaplamaları bu sayede yaparak cebirden yararlanmışlardır. Cebir her alanda kullanılmaktadır.

Cebir bilinmeyenlerin çoklukları, matematik sembol ve formülleri için kullanılır. Bu sayede cebir biliminden yararlanılarak sorunların çözümü sağlanmış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.