Cebiri Kim Buldu

Rakam ve sembollerden yararlanılarak denklemlerden yararlanılarak aritmetik olarak çözümlenmesine denir. Tarihte cebir üzerine ilk çalışmayı yapan El Harezmi olmaktadır. 825 yılında yaptığı çalışma doğrultusunda kitabına can vermiştir. El-Cebru vel-Mukabele adındaki kitabı ile cebiri anlatmıştır. Denklemlerin iki tarafının incelenerek daha çözümlenmesini sağlayan bilim dalıdır. Matematiğin geniş dallarından birisi olarak çalışmalarını yapar. Bilinmeyenlerin bulunmasında cebir ifadeleri oldukça fazla kullanılarak harekete geçilmiştir. Batının cebirlerinden olup geliştirilmesinde önemli rol üstlenmişlerdir.

Harezmi’nin çalışması batı dünyasında da ses getirmiştir. Hesaplama metodu’nun geliştirilmesi algoritmaların temelini oluşturmuştur. Arapçada Mezopotamya dillerinden dilimize girdiği bilinmektedir.

Harezmi çalışmalarını matematik, astronomi ve coğrafya konuları üzerinde yaparak çalışmalarını devam ettirmiştir. Matematiğin gelişen dallarından olup Cebir’in temelini alarak bilimi genişletmiştir. Harezmi cebir ilmini geliştirerek önemli hale gelmesini sağlamıştır.

Cebir’e olan katkıları sayesinde daha iyi anlaşılabilir hale getirmiştir. Bilimin içinde çalışmalarını yaptığı gibi Al-Cebr adlı terimini kullanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir