Bitki Örtüsü Nedir

Bitki örtüsü doğada belirli bir bölgenin oluşturduğu bitkilere denir. Bölgelerde bozkır, çayır ve maki gibi bitki örtüsü vardır. Burada yetişen bitkiler bölgedeki bitki örtüsünü belirler. Bölgenin yeryüzü şekillerine ve ortamın şartlarına göre değişiklik gösteren durumdur. Bölgenin bitki yetişme durumunda göre zengin ve fakir alanlarda vardır.

Bitki örtüsünün oluşumuna etki eden faktörler iklim, toprak özellikleri ve yer şekilleridir.

Orman: Ağaların yaprak ve cinslerine göre ayırmak mümkündür. Geniş yapraklara sahip olan ağaçlar ülkemizin önemli kısmını oluşturmaktadır. Kıyı bölgelerde ormanlık alanlar çok daha etkili olup iç kesimlerde daha seyrek görülür.

Maki: Akdeniz ikliminin getirdiği sert yapraklı ve kuraklığa dayanıklı ağaçlardır. Kızılcam, meşe gibi ormanlara sahip olan bitkilerdir.

Bozkır: Kurak bölgelerde görülen otlak ve çalılıklardan oluşmuş bitki örtüsüdür. Genellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülen bitki örtüsü olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir