Bitki Hücresinde Bulunan Organeller

Canlı türlerinden bitkilerin yapılarında bulunan organelleri inceleyeceğiz. Canlıların oluşması için organellere ihtiyaç vardır. Hücreler organellerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Organelleri oluşturan yapı atomlardır. Hücreden daha küçüklerdir. Hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur. Organlarımızın oluşumu da dokuların bir araya gelmesiyle olur.

Bitki hücresi diğer canlı türlerine göre farklıdır. Yapısı dikdörtgene benzer. Çekirdek, sitoplazma, hücre zarı, hücre çeperi, mitokondri, endoplazmik retikulum, golgi aygıtı, kofuldan oluşur.

Bitki hücresinin organelleri:

Çekirdek: Hücrenin yönetim merkezidir.

Sitoplazma: Hayati faaliyetler burada gerçekleşir.

Hüre zarı: Hücreyi çevreleyen yapıdır.

Hücre çeperi: Hücrenin etrafını saran duvar benzeri yapıdır.

Mitokondri: Hücrenin enerjisini sağlar.

Ribozom: Hücre içinde protein sentezini gerçekleştirir.

Endoplazmik retikulum: Hücre içinde maddi transferi sağlar.

Golgi aygıtı: Salgıdan sorumlu yapıdır.

Koful: Hücre içinde boşaltım yapan organeldir.

Plastitler:

Kloroplast: Bitkide fotosentez olayını gerçekleştirir. Bitkiye yeşil rengi verir.

Lökoplast: Yap ve protein depolamasında kullanılır.

Kromoplast: Bitkilerde renk oluşumunu sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.