Çevre Sorunları Nelerdir

Temiz çevre insan, hayvan, bitki ve diğer tüm canlı türlerinin uygun yaşam alanlarında yaşamasıdır. Çevremizde bir çok canlı türü bulunur, temiz yaşam alanlarında nesillerinin devamlılığını sağlayabilirler.

Çevre ile insanlar etkileşim içerisindedir. Yaşamları boyunca çevrelerine uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlara uyum gösterdiler.

Çevre Kirliliğinin Nedenleri

Sanayileşme: Sanayi alanlarının şehir merkezlerinin yakınlarında kurulması, insanların yaşam alanlarını tehdit etmektedir. Atıkların çevreye yayılmasıyla birlikte canlı yaşamını tehdit etmektedir.

Hızlı nüfus artışı: Üretimin ve tüketimin artması sonucunda ortaya kirlilik çıkmakta. Atıklar birikerek çevremizin kirlenmesine yol açar.

Turizm: Her yıl milyonlarca turistin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya kirlilik çıkmaktadır.

Hava kirliliği: Atmosfere yayılan toz, gaz, duman, koku, su buharı gibi maddeler canlılara zarar vermektedir.

Su kirliliği: Zararlı maddelerin su kaynaklarına karışarak canlı yaşamını tehdit etmektedir. Su kirliliği sanayi kuruluşları, gübreler, kimyasal ilaçlar, kazalar, ilaçlar, sanayi atıkları, nükleer santraller, toprak erozyonu gibi problemlerden ortaya çıkar.

Toprak kirliliği: Toprağın kirlenmesi hava ve su kirliliğine bağlı olarak gerçekleşir. Havadaki kükürt yağmurla birlikte yeryüzüne inerek toprağa zarar verir. Kirli sulamam suları, gübre çözeltileri, radyoaktif maddeler, küller toprağın yapısını bozmaktadır.

Gürültü kirliliği: Nüfus yoğunluğuna ve sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkan ses kirliliğidir. Ulaşım araçları, sanayiler, eğlence mekanları ses kirliliğine sebep olur.

Şehirleşme: Nüfusun arttığı bir dünyada şehir merkezlerinde atık oranları fazladır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir