Avrupa Hun Devleti Avrupa’nın Siyasal Yapısına Hangi Etkileri Yapmıştır

Büyük Hun Devleti kendisini hunlar Volaga ve Ural ırmakları arasında yaşamlarını sürdürür oldular. 4. yüzyılın sonlarına batıya doğru harekete geçerek Balamir Liderliğinde Hunlar Avrupa üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmışlardır. Doğu Avrupa’da ve Karadeniz’in kuzeyi Germen kavimlerinden Gepitler, Gotlar ve Vandallar yaşamlarını sürdürüyordu. Salavlar ve İran kökenli kavimlerde yaşamaktaydı.

Hunların sınırlarını genişletmesi ile kavimlerin topraklarına girmesine bağlı olarak kavimler göçü esas oldu. Buralarda yaşanan büyük göç kavimler göçünü gerçekleştirdi.

Avrupa Hun Devletinin Avrupa Siyasal yapısında değişiklikleri sağlamıştır.

Batıya doğru hareket eden kavimleri engellemek için Roma İmparatorluğu engel olamadı. Etkilenen Roma batı ve doğu olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Roma’nın hakimiyeti kısa sürerek 476 yılında yıkılmıştır.

Avrupa’da iç karışıklara neden olarak etnik yapısının değişikliğine sebep oldu.

Hakimiyet süren Avrupa Devletlerini köken olarak ayırmıştır. Roma toprakları yerleşen kavimlerden dolayı iç karışıklara sebep oldu. Çeşitli devletler hakimiyetlerini ilan etmeleri ile bölgede güç sağlamıştır. Britanya adalarına yerleşen Saksonlar ve Angıllar şimdiki İngiliz milletini oluşturdular.

İç karışıkların başlamasına engel olmadıkları gibi Krallıklar hakimiyetlerini yitirdi. Uzun müddet boyunca feodalite rejimi kendisini göstermiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir