Asitler Tuzlar Bazlar Nedir Özellikleri Maddeler Halinde

Asit, çözeltilerde hidrojen iyonu veren maddelerdir. Mesela hidroklorik aside katılığı zaman H CL suda çözününce H+ Cl elde edilir. Yani H+ iyonu oluşmuş olacaktır.

Seyreltik çözelti olmasından tadı ekşidir.
Çözeltiler elektrik akımını iletir.
Sulu çözeltiler yakıcı ve aşındırıcı etkiye sahiptir.
Mavi turnusol kağıdı kırmızıya dönüştürür.
Asit bazlarla birleşmesi tuzları oluşturur.
Metallerde tepkimeye girerse hidrojen ve tuz oluşumu görülür.

Baz, sulu çözeltilerde hidroksit verebilen maddelerdir. Mesela naOh çözünür ise Na + Oh elde edilmektedir.

Sulu çözeltiler iyonlaşır.
Seyreltik çözeltilerin tatları acıdır.
Bazlar kayganlık hissi verir.
Kırmızı turnusol kağıdı maviye dönüşür
Asitle tepmeye girmesi sonucunda tuz ve su nötr elde edilir.
Metallerde tepkimeye girmesi sonucunda metal tuzu ve H2 oluşur.

Tuz, asit ve bazların tepkimesi sonucunda elde edilen bileşiktir. Tepkime sonucunda oluşur.

Asit ve bazlarda olduğu gibi elektrik akımını iletir.
Tuzların iyonlaşması hidrojen ya da hidroksit ortaya çıkmasına neden olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir