Anadolunun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Etkili Olan Faktörler

Bizanslıların mağlup edilmesi ile Türklere Anadolu’nun kapıları açılmıştır. İznik başkent olarak kabul edilen eyalet oldu. Türkleşmeye başlayan İslam Türk devleti hızla büyüyerek Süleyman Şah, Orta Asya’dan gelen Türkmenlere Anadolu’nun kapısını tekrar açmıştır. Bu sayede Türkleşme başlayarak gelişmeler sağlanmıştır. Topraklarda kendine yaşam alanı bulan Türkler yaygınlaşarak Türklüğün yolunu açtılar. Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında göç eden toplumlarında dahil olmasıyla kendisini göstermiştir.

İskan ve imar politikası uygulanarak insanlara yaşamlar sağlanmıştır. Anadolu’da tarım alanları yaygınlaşması kültürel olarak gelişmelerin sağlanmasını sağlamıştır. Politik bakımdan insanlar birbirlerini benimseyerek Türkleşme ve İslam’ın temelleri atılarak kendisini göstermiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir